Wyniki ankiety o stanie terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w Brzezince

Wyniki ankiety o stanie terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkenau w Brzezince Wtorek, 5 września 2023 W toku prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz - Birkenau w sołectwie Brzezinka w ramach poszerzonych konsultacji społecznych objętych projektem pn. Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dla którego instytucją zarządzającą jest Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego, przeprowadzono ankietę od 14 czerwca 2023 r do 27 lipca 2023 r.

Brzezinka: kanalizacja na ul. Bukowej

Brzezinka: kanalizacja na ul. Bukowej Piątek, 11 sierpnia 2023 Kanalizacja sanitarna została wybudowana na całej długości ulicy Bukowej w Brzezince. Inwestycja została odebrana 10 sierpnia.

Przedszkole w Brzezince – przegląd prac budowlanych

Przedszkole w Brzezince – przegląd prac budowlanych Środa, 9 sierpnia 2023 W nowym przedszkolu w Brzezince trwają końcowe poprawki i szlify. Pozwolenie na użytkowanie jest prawomocne, więc budynek czeka już na nowy rok szkolny. 8 sierpnia miał miejsce przegląd prac budowlanych.

Brzezinka: odcinki ulic Ofiar Faszyzmu i Niwy przebudowane

Brzezinka: odcinki ulic Ofiar Faszyzmu i Niwy przebudowane Środa, 28 czerwca 2023 Rozpoczęta w ubiegłym roku modernizacja odcinków ulic Ofiar Faszyzmu i Niwy w Brzezince dobiegła końca. W komisji dokonującej odbioru robót 27 czerwca gminę Oświęcim reprezentowali wójt Mirosław Smolarek oraz radni Andrzej Ryszka i Zbigniew Krzemień.

Ul. Bukowa zamknięta dla ruchu od 03.01.2023 r.

Ul. Bukowa zamknięta dla ruchu od 03.01.2023 r. Czwartek, 29 grudnia 2022 W związku z realizacja inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bukowej w Brzezince" wykonawca prac informuje, że odcinek drogi na którym będą prowadzone prace będzie wyłączony z ruchu pojazdów. Utrudnienia potrwają do czerwca 2023 r.

Górnicza karczma w Brzezince

Górnicza karczma w Brzezince Sobota, 3 grudnia 2022 Członkowie Stowarzyszenia Górników w Brzezince spotkali się z okazji Barbórki w Domu Strażaka. Do górniczej karczmy zaprosili przedstawicieli samorządowych władz i instytucji oraz miejscowych organizacji.

Brzezinka: kanalizacja sanitarna na ulicy Torowej

Brzezinka: kanalizacja sanitarna na ulicy Torowej Środa, 30 listopada 2022 Nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 300 metrów objął ulicę Torową i fragment ulicy Górniczej. Inwestycję odebrano 29 listopada.

archiwum wiadomości