Brzezinka: kanalizacja na ul. Bukowej

Kanalizacja sanitarna została wybudowana na całej długości ulicy Bukowej w Brzezince. Inwestycja została odebrana 10 sierpnia.

Budowę rurociągu i bocznych odcinków sieci kanalizacyjnej do granic działek (sięgaczy) rozpoczęto pod koniec zeszłego roku. Najtrudniejszy etap inwestycji, czyli budowa kanału, został zakończony wiosną. Po wykonaniu kanalizacji odtworzono odwodnienie i nawierzchnię jezdni. Przedsięwzięcie kosztowało łącznie niemal 2 mln złotych. Własne środki z budżetu gminy Oświęcim to prawie 0,4 mln złotych.

 

Odbioru inwestycji dokonali 10 sierpnia wójt Mirosław Smolarek i radny Zbigniew Krzemień, a także pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ponieważ zadanie zostało dofinansowane w 80 procentach z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

 

Wybudowana w ulicy Bukowej kanalizacja sanitarna jest gotowa do użytku. Zostanie do niej przyłączone Centrum Obsługi Turystów (parking) w Brzezince, które wciąż jeszcze korzysta ze zbiorników bezodpływowych. Natomiast właściciele posesji przy Bukowej, którzy chcą przyłączyć swoje nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, powinni skontaktować się z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu (ul. Ostatni Etap 6).

 

Zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezince" dofinansowano ze środków budżetu państwa – Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

Całkowita wartość: 1.981.444,83 zł

Dofinansowanie z OSPR: 1.584.391,00 zł

Własne środki gminy Oświęcim: 397.053,83 zł

 

 

Tagi

GALERIA