Brzezinka: kanalizacja sanitarna na ulicy Torowej

Nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 300 metrów objął ulicę Torową i fragment ulicy Górniczej. Inwestycję odebrano 29 listopada.

W zakresie robót była również budowa studni kanalizacyjnych i odtworzenie dróg. Prace trwały od czerwca. 29 listopada protokół odbioru robót podpisali wójt Mirosław Smolarek i sołtys Brzezinki a zarazem gminny radny Andrzej Ryszka..

 

Zgodnie z umową z wykonawcą koszt realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Brzezinka w ul. Torowej oraz odc. ul. Górniczej” to 961 626 złotych. Przedsięwzięcie to zostało w całości sfinansowane z rządowej subwencji, którą gmina Oświęcim otrzymała pod koniec 2021 roku.

 

Tagi

GALERIA