Brzezinka – rozbudowa kanalizacji sanitarnej

Następny etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Brzezince obejmie ulice Nową, Dworską, Malinową, Seniora oraz kolejne odcinki Szkolnej i Brzozowej. Wczoraj podpisano umowę z wykonawcą tej inwestycji.

Realizacja zadania będzie kosztowała prawie 2,4 mln złotych. Wybudowane zostaną rurociągi o długości 1155 m, sięgacze (odcinki do granicy posesji, z której będą odprowadzane ścieki) i studnie kanalizacyjne. Po wykonaniu tych prac zostanie odtworzona nawierzchnia dróg.

 

Wójt Mirosław Smolarek podpisał wczoraj umowę z wykonawcą. W spotkaniu w Urzędzie Gminy brał udział sołtys Brzezinki Andrzej Ryszka. Zadanie, którego pełna nazwa brzmi „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej sołectwa Brzezinka - etap II”, jest objęte dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Tagi