Brzezinka: odcinki ulic Ofiar Faszyzmu i Niwy przebudowane

Rozpoczęta w ubiegłym roku modernizacja odcinków ulic Ofiar Faszyzmu i Niwy w Brzezince dobiegła końca. W komisji dokonującej odbioru robót 27 czerwca gminę Oświęcim reprezentowali wójt Mirosław Smolarek oraz radni Andrzej Ryszka i Zbigniew Krzemień.

Przebudowane zostały dwa odcinki ulicy Ofiar Faszyzmu: między Pławską i Kombatantów oraz od skrzyżowania z Jakubowskiego (i zarazem od wylotu drogi odbarczającej) do skrzyżowania z ulicą Niwy. Inwestycja objęła również odcinek ulicy Niwy od skrzyżowania z Ofiar Faszyzmu do skrzyżowania ze Sportową. Zmodernizowano ponad 1,6 km drogi.

 

Odbiór inwestycji w Brzezince odbył się 27 czerwca. Protokół odbioru robót podpisali wójt Mirosław Smolarek, radny i zarazem sołtys Andrzej Ryszka oraz radny Zbigniew Krzemień. Obecni byli także przedstawiciele powiatu oświęcimskiego i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Przebudowane odcinki ulic leżą w ciągu drogi powiatowej, dlatego to zadanie realizowało Starostwo Powiatowe. Koszt wykonanych robót nieco przekracza 4 mln złotych. 80 procent środków pochodzi z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Wkład gminy Oświęcim i powiatu oświęcimskiego wynosi po 10 procent.

 

Tagi

GALERIA