Zebranie wiejskie, 21 września 2021

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego 21 września br.
Zawiera m.in. informacje o decyzjach ws. funduszu sołeckiego, o najważniejszych dyskutowanych sprawach i zgłoszonych przez uczestników wnioskach.

Poniższa relacja koncentruje się na problemach wsi. Pomija tematy, które dotyczą wszystkich – albo przynajmniej kilku – sołectw.

Podsumowanie problemów poruszanych na zebraniach wiejskich we wrześniu 2021 r., które dotyczą całej gminy Oświęcim (takich jak kanalizacja sanitarna, opłaty za śmieci, czy finansowanie inwestycji) na pierwszej stronie i czwartej stronie październikowego wydania miesięcznika „Oświęcimska Gmina”, w artykule „Wspólne sprawy”.

 

Przedstawiony przez sołtysa Andrzeja Ryszkę plan wydatków zakłada 55 tys. zł na remont placu (z wymianą nawierzchni) przy budynku remizy. Ta propozycja została przyjęta nie bez polemik – jedna z mieszkanek przekonywała, że są ważniejsze potrzeby, np. przy ulicy Brzozowej należałoby zamontować ławki. Projekt sołtysa został jednak przyjęty przy tylko jednym głosie sprzeciwu.

 

Za kolejne 10 tys. zł ma być sfinansowany remont trybun na stadionie LKS Iskra. Zebranie zadecydowało też, na co przeznaczyć pieniądze, które nie zostały wydane w tym roku. Na oświetlenie ulicy Zielonej przewidziano 28 tys., a na montaż wiaty przystankowej 5,5 tys. Z przyczyn technicznych tych zadań nie zrealizowano. Za te środki zostanie wymienione ogrodzenie placu przy remizie (23,5 tys.). Zwiększona zostanie też pula (o 10 tys.) na zamontowanie wyniesionego przejścia dla pieszych na Brzozowej.

 

Rick Wienecke, twórca wystawy Fontanna Łez eksponowanej w budynku przy ulicy Bocznej, zaprezentował ideę monumentu, który miałby stanąć w pobliżu Judenrampe. Artysta chciałby, żeby ofiary Zagłady upamiętnił pomnik-rzeżba, przedstawiający menorę (liturgiczny żydowski świecznik) i walizki zamordowanych w obozie. Rzeźbiarz opowiedział o swojej wizji i poprosił uczestników zebrania o opinię. Wśród 36 głosujących osób jedna była przeciwna temu projektowi.

 

Utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest najdroższą inwestycją w gminie w najbliższych latach. Związane z tym działania omówił wójt Mirosław Smolarek. Przedstawił też bezskuteczne jak dotąd starania samorządu o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Torowej i plany remontu gminnych dróg, które są uzależnione od rządowego wsparcia.

 

W dyskusji padło pytanie, czy rozważany jest remont poboczy albo budowa chodnika wzdłuż przebudowanej w zeszłym roku ulicy Zapłocie. Sołtys Ryszka poinformował, że inwestycja na tej drodze w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego jest zaplanowana na 2023 rok. Mieszkańcy zwrócili też uwagę na uszkodzenie ulicy Kolejowej podczas rozbierania kładki dla pieszych między OMAG-iem a dworcem PKP.

 

Zdaniem jednego z uczestników zebrania strefa ochronna byłego obozu powinna zostać skorygowana w taki sposób, żeby jej granicą była droga odbarczająca. Odnosząc się do tej kwestii zastępca wójta Halina Musiał powiadomiła, że kilka godzin wcześniej uczestniczyła w spotkaniu przygotowawczym do misji doradczej Unesco i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych zorganizowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Wspomniana misja, która rozpocznie pracę w październiku, będzie – jak stwierdziła pani wójt – właściwym forum do przedstawienia stanowiska gminy na temat obszaru i granic strefy ochronnej. Trzeba jednak pamiętać, że ewentualne zmiany oznaczają czasochłonny i żmudny proces.

 

Potrzeba korekty strefy została zapisana we wniosku formalnym. W kolejnych jest mowa o likwidacji rozlewiska wody u zbiegu ulic Malinowej i Seniora, o modernizacji ulicy Seniora i odcinka ulicy Niwy, o utwardzeniu poboczy fragmentu ulicy Wiślanej oraz o remoncie wykonanej w latach 70. kanalizacji pomiędzy ulicą Seniora, Malinową a Brzozową. Sołtys Ryszka przywołał wypowiedź premiera RP o dodatkowej puli środków w budżecie państwa dla samorządów na gospodarkę ściekową i zawnioskował o wystąpienie do właściwego ministerstwa w sprawie dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezince.

 

 

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach i zgłoszonych wnioskach, a także sprawozdanie sołtysa z działalności w ostatnim okresie zawiera protokół z zebrania dostępny w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

Tagi