W Brzezince powstanie nowe przedszkole oraz zostanie rozbudowana szkoła podstawowa

W ramach inwestycji „Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzezince” zostanie wybudowany nowy budynek przedszkola, przebudowana i rozbudowana szkoła podstawowa wraz z zagospodarowaniem terenu, za łączną kwotę ponad 10 500 000 zł.

 

Nowy budynek 4–oddziałowego przedszkola znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej szkoły podstawnej. Powstanie w nim także część administracyjno-socjalna z kuchnią oraz ogród zimowy. Co ważne budynek będzie wyposażony w nowoczesne i przyjazne dla środowiska technologie.  

 

Istniejąca szkoła podstawowa zostanie przebudowana i rozbudowana, dzięki czemu powstanie ponad 700m2 nowej powierzchni użytkowej (m.in. 5 sal lekcyjnych, sala do gimnastyki korekcyjnej, biblioteka, gabinet pedagoga i logopedy).

 

W ramach zadania przewiduje się także zagospodarowanie terenu, w tym budowę parkingu na około 50 samochodów, 3 placów zabaw oraz przebudowę boiska sportowego.

 

Zgodnie z podpisaną 1 marca umową, prace projektowe potrwają około 4 miesięcy, z nowego przedszkola najmłodsi będą mogły skorzystać już od września 2023 roku. Zakończenie całej inwestycji planowane jest tak, aby dzieci mogły w pełni korzystać z zespołu szkolno-przedszkolnego od początku roku szkolnego 2024/2025.

 

Wykonawcą zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego jest konsorcjum firm:

z Liderem  - Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa - Przemysłowego Spółka Akcyjna ul. Gen. Mieczysława Boruty- Spiechowicza 27, Bielsko - Biała i Partnerem  - PROGALBUD Sp z o.o. ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim.

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków OSPR, planowane jest do realizacji w latach 2021-2024 z następującym podziałem środków finansowych :

 

- 2021 r. - 2 459 250,00 zł brutto

- 2022 r. - 4 438 500,00 zł brutto

- 2023 r. - 2 469 250,00 zł brutto

- 2024 r. - 1 482 522,50 zł brutto

 

Zgodnie z umową łączna wartość całej inwestycji wyniesie: 10 849 522,50 zł

 

 

GALERIA