Brzezinka: ulica Zapłocie skanalizowana i przebudowana

W ponad 300-metrowym odcinku ulicy Zapłocie, między skrzyżowaniami ze Szkolną i Sportową, została zbudowana kanalizacja sanitarna. Zakres robót objął oprócz rurociągu wykonanie konstrukcji drogi i asfaltowej nawierzchni z poboczami.

Prace rozpoczęte połowie października trwały do końca listopada. Prawidłowe wykonanie kanalizacji sanitarnej potwierdzili fachowcy z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 11 grudnia protokół końcowego odbioru robót podpisali wójt Mirosław Smolarek oraz radni Zbigniew Krzemień i Andrzej Ryszka.


Inwestycja kosztowała niecałe 413 tys. zł. Było to tzw. rezerwowe zadanie Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Zostało zrealizowane dzięki środkom zaoszczędzonym w innych przedsięwzięciach Programu. Przebudowa ul. Zapłocie z budową kanalizacji sanitarnej została w 80 procentach sfinansowana z budżetu państwa.

Tagi

GALERIA