Droga odbarczająca w Brzezince dopuszczona do częściowego użytkowania.

Z dniem 24.12.2019 r. dopuszczono do częściowego użytkowania drogę odbarczającej w Brzezince. Pozwala to na dopuszczenie ruchu kołowego po drodze odbarczającej

 

Z dniem 24.12.2019 r. dopuszczono do częściowego użytkowania drogę odbarczającej w Brzezince. Pozwala to na dopuszczenie ruchu kołowego po drodze odbarczającej – mapa poglądowa – kolor zielony.

 

Drogi w bezpośrednim sąsiedztwie Bramy Śmierci oznakowano zakazem ruchu z dopuszczeniem odstępstw od stosowania się do znaku B-1 – mapa poglądowa – kolor czerwony.

 

Pozostałe prace na drodze odbarczającej, a dotyczące m.in. dokończenia ścieżki rowerowej, chodnika, oświetlenia planowane są do wykonania w roku 2020