Brzezinka: pobocze Czernichowskiej wyremontowane

Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w ulicy Czernichowskiej i odtworzeniu jej nawierzchni naprawy wymagało jeszcze utwardzone pobocze. W związku z tym kostka brukowa została ponownie ułożona na odcinku o długości ponad 400 metrów, od ulicy Anny Chrostek do skrzyżowania z Bukową.

Chociaż wybrukowane pobocze formalnie nie jest chodnikiem, to służy zarówno pieszym, rowerzystom, a także kierowcom, ułatwiając "mijanki" samochodów.  Roboty, które kosztowały 17,5 tys. złotych, zakończono 22 lipca. Trzy dni później protokół odbioru podpisali wójt Mirosław Smolarek, sołtys Andrzej Ryszka i radny Zbigniew Krzemień.

GALERIA