Brzezinka: ul. Sołtysów przebudowana

Zakończono prace na ulicy Sołtysów w Brzezince. W zeszłym roku wybudowano kanalizację sanitarną i deszczową, a w bieżącym wykonano roboty drogowe.

Przebudowa ulicy Sołtysów objęła wykonanie podbudowy, nowej nawierzchni, zjazdów do posesji i poboczy (z jednej strony z kostki brukowej, z drugiej – z kruszywa). Wyremontowany został też fragment chodnika od ulicy Brzozowej.


Termin zakończenia tych robót był uzależniony m.in. od budowy kanalizacji sanitarnej na innych ulicach Brzezinki. W końcowym odbiorze 29 października uczestniczyli wójt Albert Bartosz, sołtys Andrzej Ryszka i radny Zbigniew Krzemień. Inwestycja kosztowała 376,5 tys. zł i została dofinanowana w 80. procentach z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

GALERIA