Brzezinka: Strażacka przebudowana

Przebudowa ulicy Strażackiej dobiegła końca. Była to nie tylko kosztowna, ale też niezwykle skomplikowana inwestycja. Wymagała ułożenia kanalizacji sanitarnej na dużej głębokości w niedogodnym, kryjącym uciążliwe niespodzianki podłożu.

W drodze o długości 620 metrów zbudowano kanalizację sanitarną z tłocznią ścieków, kanalizację deszczową  i wykonano nową nawierzchnię asfaltobetonową. Tam, gdzie pozwalała na to szerokość jezdni, powstało utwardzone, brukowane pobocze. Na pozostałym odcinku Strażackiej są pobocza z kruszywa. Przebudowane zostały zjazdy i dojścia do posesji.


Końcowy odbiór robót miał miejsce 10 maja. Protokół podpisali wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz, jego zastępca Bartłomiej Bąk i sołtys Brzezinki Andrzej Ryszka. Przegląd wykonanych prac był dla wójta Alberta Bartosza okazją, żeby dowiedzieć się od mieszkańców, co wymaga sprawdzenia i dodatkowych działań.


Roboty rozpoczęto we wrześniu zeszłego roku, a termin ich ukończenia był przesuwany. Realizację inwestycji opóźniły obfite deszcze i intensywny napływ wód gruntowych. Kolejnymi przeszkodami okazały się kolizje z sieciami uzbrojenia terenu, które są w innych miejscach, niż wskazywały je mapy. Natrafiono także na poniemiecką drenarkę (rurociąg odprowadzający wody gruntowe z pól) i kanał, którego przeznaczenia nie udało się ustalić. Te „odkrycia” były nie do przewidzenia, bo w ogóle nie widniały na żadnych mapach.


– Cieszę się, że to się udało wszystko wyprostować – podsumował wójt Albert Bartosz – udało się znaleźć nić porozumienia. Liczyliśmy się z tym, że to będzie trudna inwestycja, uciążliwa dla mieszkańców. Koniec końców: dziękuję, kawał dobrej roboty.


Przebudowa ulicy Strażackiej w Brzezince została dofinansowana ze środków Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Jej wartość to ponad 1,8 mln złotych.


Władze Gminy Oświęcim dziękują mieszkańcom za godną podziwu i szacunku cierpliwość i wyrozumiałość.

GALERIA