Brzezinka, ul. Strażacka - utrudnienia w ruchu i dojeździe do posesji

Urząd Gminy Oświęcim informuje, że zgodnie z zawiadomieniem Wykonawcy Spółki AWT Rekultivace a.s. prowadzącej roboty na ul. Strażackiej w Brzezince od dnia jutrzejszego przystąpi do wykonywania nawierzchni asfaltowej co spowoduje utrudnienia w ruchu i dojeździe do posesji oraz całkowity zakaz ruchu podczas układania masy asfaltowej.

 

Planowany harmonogram prac Wykonawcy:

 

 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE (środa-sobota 11-14.04.2018 r.)

Wyrównanie podbudowy z kruszywa z usunięciem podsypki przy krawężnikach, co uniemożliwi wjazd i wyjazd z posesji. Mieszkańcy mogą zabezpieczyć się w przenośne elementy (np. podesty drewniane) ułatwiające bezkolizyjny przejazd przez krawężnik.

 

 

DOKOŃCZENIE WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ (planowane: poniedz. 16.04.2018 r.)

Ułożenie ok. 5 cm warstwy wyrównawczej kruszywa z utwardzeniem na całej długości jezdni.

 

 

WARSTWA WIĄŻĄCA (wtorek 17.04.2018 r.)

Skropienie i ułożenie pierwszej warstwy (wiążącej) z masy asfaltowej na całej długości jezdni.

 

 

REGULACJA URZĄDZEŃ (środa -sobota 18-21.04.2018 r.)

Regulacja urządzeń w pasie jezdni(studni, wpustów, zasuw itp.) – nastąpią nieznaczne utrudnienia w przejeździe, spowodowane prowadzonymi pracami i wystającymi włazami (ok. 4 – 6 cm)

 

 

GÓRNA WARSTWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ ( poniedziałek lub wtorek tj. 23 lub 24.04.2018r.)

Prowadzone będą prace związane z oczyszczeniem nawierzchni, ponownym skropieniem i ułożeniem ostatecznej warstwy (ścieralnej) nawierzchni asfaltowej.

 

 

UWAGA!  - w dniach układania masy asfaltowej i prowadzenia prac przygotowawczych obowiązywać będzie całkowity zakaz ruchu pojazdów po ul. Strażackiej.

 

 

Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby możliwy był niezakłócony ruch ulicami : Jakubowskiego, Czarną i Brzozową oraz uzasadniony, awaryjny dojazd do posesji, podczas ww. robót, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby i uzgodnieniu z Kierownictwem budowy.

 

 

Kontakt do kierowników robót:

Ing. Frantisek Jasiok – tel. +420 734 514 057, inż. Artur Grudziński – tel. +48 736 338 450

 

 

Daty robót asfaltowych mogą ulec zmianie na wskutek niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 

 

Za powstałe utrudnienia  z góry przepraszamy.