Brzezinka: kanalizacja deszczowa w ulicy Szkolnej

W ulicy Szkolnej, od ulicy Zapłocie do Szkoły Podstawowej, została wbudowana kanalizacja deszczowa. Dzięki niej odwodniony będzie odcinek drogi o długości ok. 230 metrów.

Inwestycja została zrealizowana w niespełna miesiąc. Kosztowała ponad 120 tys. złotych i w 80 procentach została sfinansowana z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. 14 grudnia końcowego odbioru robót dokonali wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz i sołtys Andrzej Ryszka.


Na przyszły rok planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku w kierunku Babic oraz roboty drogowe na całej długości ulicy Szkolnej (wykonanie podbudowy, odwodnienia, poboczy i nawierzchni asfaltowej).

GALERIA