Brzezinka: kanalizacja w ulicy Sołtysów

Zakończyła się rozpoczęta późnym latem budowa kanalizacji w ulicy Sołtysów w Brzezince. Prace utrudniał wysoki poziom wód gruntowych pojawiających się na głębokości dwóch metrów, podczas gdy rury były wkopywane cztery do pięciu metrów pod powierzchnią.

Prócz kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 metrów wraz z przyłączami do granic prywatnych posesji, w ramach robót wykonano również kanalizację deszczową i nawierzchnię tłuczniową. Sieci: gazowa, telekomunikacyjna, energetyczna i wodociągowa zostały zabezpieczone na całej długości.


Inwestycja kosztowała prawie 600 tys. złotych. Została dofinansowana ze środków  Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego kwotą 476 tys. zł. 7 grudnia końcowego odbioru dokonała komisja z wójtem Gminy Oświęcim Albertem Bartoszem i sołtysem Andrzejem Ryszką w składzie.


Przebudowa ulicy Sołtysów będzie kontynuowana w przyszłym roku. Zostanie wykonana konstrukcja drogi, asfaltowa nawierzchnia i pobocze.

GALERIA