Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Brzezince – utrudnienia w ruchu drogowym

Na dzień 21 listopada 2017 r. planowane jest rozpocznie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Brzezince - rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej na I odcinku DA1-DC10”. Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 230 mb od skrzyżowania z ul. Zapłocie w kierunku Szkoły Podstawowej.

W związku z powyższym w/w odcinek ul. Szkolnej będzie nieprzejezdny. Roboty rozpoczną się w rejonie Szkoły Podstawowej. Miejsce zamknięcia drogi dla ruchu kołowego będzie przesuwane wraz z postępem prac w kierunku ul. Zapłocie. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 8 grudnia 2017 r.

 

Tagi