Kanalizacja w ulicy Szkolnej w Brzezince

Budowa kanalizacji w ulicy Szkolnej w Brzezince rozpoczęła się jeszcze pod koniec zeszłego roku. 30 czerwca zakończono pierwszy etap prac. Wykonano ok. 850 metrów sieci, na która składają się rurociągi tłoczne i grawitacyjne oraz dwie tłocznie ścieków.

Zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcą koszt robót to 1.536.000 zł. W tej kwocie dofinansowanie z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego wynosi 790.276 zł. Trwa budowa kanalizacji w drugim, krótszym odcinku ulicy Szkolnej. Zakończy się jeszcze tego lata, a będzie kosztować 400.000 zł przy 20-procentowym wkładzie własnym Gminy i dotacji z OSPR w 80 procentach.


Te inwestycje są pierwszym etapem przebudowy ulicy Szkolnej. Kolejnym będą planowane na przyszły rok roboty drogowe (wykonanie podbudowy, odwodnienia, poboczy i nawierzchni asfaltowej). Podłączenie budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej będzie możliwe dopiero po uzyskaniu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całej sieci wykonanej w ul. Szkolnej.


Z perspektywy całego sołectwa zadania obejmujące ulicę Jakubowskiego (realizacja w 2014 r.) i Szkolną są pierwszymi etapami kanalizowania Brzezinki. Sukcesywnie, w ramach kolejnych przedsięwzięć będzie budowana sieć w ulicach Górniczej, Brzozowej, Sołtysów, Dworskiej, Czernichowskiej i Anny Chrostek. Więcej informacji na ten temat można przeczytać tutaj.