Wyniki wyszukiwania dla frazy: obowiązek

Świadczenie 500+ od 01 lipca 2019r.

Czwartek, 13 czerwca 2019 Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski będzie można składać od 1 lipca br. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia br. papierowo.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wtorek, 4 czerwca 2019 Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Również w przypadku zaistn

Ogłoszenie w sprawie wałęsających się psów

Czwartek, 28 lutego 2019 Ogłoszenie wójta Gminy Oświęcim w związku z odnotowanymi przypadkami wałęsających się psów w sprawie obowiązku nadzoru nad zwierzętami domowymi.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Środa, 13 lutego 2019 Przypominamy kilka obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku, jakie na właścicieli nieruchomości nakłada ustawa.

Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Brzezinka

Wtorek, 8 stycznia 2019 Wójt Gminy Oświęcim uprzejmie informuje, że został oddany do użytkowania odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wybudowany w Brzezince: wzdłuż ul. Szkolnej, w rejonie ulic Górniczej, częściowo: Brzozowej, Dworskiej oraz Czernichowskiej.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Wtorek, 18 grudnia 2018 Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) nałożyły na Wójta Gminy Oświęcim obowiązek ustalenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów

Oczyszczamy powietrze

Środa, 3 października 2018 Wszystkie publiczne i niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Oświęcim otrzymały oczyszczacze powietrza zakupione przez województwo małopolskie (po jednym dla każdego przedszkola). Oczyszczacze zostały nieodpłatnie przekazane do przedszkoli przez Marszałka Województwa Małopols

Oczyszczamy powietrze

Wtorek, 2 października 2018 Wszystkie publiczne i niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Oświęcim otrzymały oczyszczacze powietrza zakupione przez województwo małopolskie (po jednym dla każdego przedszkola). Oczyszczacze zostały nieodpłatnie przekazane do przedszkoli przez Marszałka Województwa Małopol

Wesprzyj bibliotekę szkolną i zagłosuj!

Poniedziałek, 1 października 2018 Zachęcamy do głosowania na plakat wykonany przez Uczniów naszej szkoły. Praca bierze udział w konkursie sieci księgarń „Empik”, w której do wygrania jest 1000 książek do biblioteki szkolnej.

Oczyszczacze powietrza

Wtorek, 18 września 2018 Wszystkie publiczne i niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Oświęcim otrzymały oczyszczacze powietrza zakupione przez województwo małopolskie (po jednym dla każdego przedszkola). Oczyszczacze zostały nieodpłatnie przekazane do przedszkoli przez Marszałka Województwa Małopols